Съдържание

Последната битка на Сандокан 5,7

Le Tigri di Mompracem,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://dubina.dir.bg

 

Издание:

Емилио Салгари

ПОСЛЕДНАТА БИТКА НА САНДОКАН

РОМАН

Преведе от италиански ВИОЛЕТА ДАСКАЛОВА

Художник СТЕФАН ГРУЕВ

Редактор БОЖАН ХРИСТОВ

Редактор на издателството ЛЪЧЕЗАР МИШЕВ

Художествен редактор ВЕНЕЛИН ВЪЛКАНОВ

Технически редактор КОСТАДИНКА АПОСТОЛОВА

Коректор МАЯ ХАЛАЧЕВА

Италианска. Второ издание. Дадена за набор на 28. VII. 1987 г. Подписана за печат на 12. VIII. 1987 г. Излязла от печат на 26. XI. 1987 г. Формат 1/16 60 X 90. Печатни коли 16,50. Издателски коли 16.,УИК 17,29.

Издателство „Отечество“, София, ДП „Димитър Благоев“, ул. „Ракитин“ 2, София.

 

Липсват означенията за главите.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Сандокан и Яниш 5

Жестокост и великодушие

Кръстосвачът 20

Тигри и Леопарди 24

Бягство и бълнуване 35

Перлата па Лабуан 41

Оздравяване и любов 47

По следите на тигъра 53

Предателството 59

По стъпките на пирата 66

Джиро-Батол 71

Кануто на Джиро-Батол 81

Курс към Момпрацем 87

Любов и алкохол 93

Английският ефрейтор 98

Експедицията срещу Лабуан 105

Нощната среща 122

Двама пирати в една печка 130

Призракът англичанин 139

През горите 145

Пантерата и орангутанът 151

Пленникът 163

Яниш във вилата 170

Съпругата на Тигъра 188

В Момпрацем 197

Кралицата на Момпрацем 203

Бомбардирането на Момпрацем 209

По море 215

Пленниците 223

Бягството 231

Към Трите острова 236

Последната битка на Тигъра 246

История

  1. — Добавяне

Библиоман