5,6 Златото на партията
Золото партии,


Източник: http://bezmonitor.com

Изд. къща „Прозорец“