Уолтър Милър
Апокалипсис I

(Кантата за Лейбовиц)

Брилянтен образец на „висока“ НФ, извоювал безапелационно наградата ХЮГО, романът на Уолтър Милър „Кантата за Лейбовиц“ е всепризнатият пример за високоинтелектуална, духовна и дълбоко аналитична проза.

На фона на неумолимия апокалипсис всичко се откроява до абсурдна рязкост: смисълът, възходът и гибелта на цивилизацията; технологията като спасител и разрушител; човекът разпънат между хуманизма и егоистичната си, ирационална и разрушителна природа… Само религията е тази, която побеждава и в пораженията си.

5,1 Апокалипсис I
A Canticle for Leibowitz,


Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Уолтър Милър. Апокалипсис I (Кантата за Лейбовиц)

Библиотека „Световна фантастика“ №3

Издателска група „Неохрон“

Коректор: Бистра Горностаева