5,7 Вълча кръв
Vlcia krv,


Източник: http://bezmonitor.com

 

Ловни приключения

 

Milan Rajski

Vlcia krv

Priroda, 1975

 

Редактор Янко Бъчваров

Художествен редактор Михаил Макариев

Корица Румен Ракшиев

Технически редактор Донка Бинева

Коректор Мария Стоева

Излязла от печат на 15. III. 1978 г.