Издание:

Автор: Емилъ Кораловъ

Заглавие: Хората на бѫдещето

Издател: в. „Весела дружина“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1943

Тип: роман

Печатница: Добриновъ — София

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6791