Опитвайки се да разкрие уставно престъпление, журналистът Хирано прониква в една разновидност на престъпния свят: корупцията във висшите сфери, тайните машинации на военните и политическите лидери, стремящи се в противовес на Конституцията да снабдят японските „сили за самоотбрана“ с най-нова военна техника, с ядрено и бактериологическо оръжие. Така наглед традиционният детективски роман на известния японски писател Моримура се превръща в остро публицистично произведение, опиращо се на неоспорими факти, взети от политическия живот на съвременна Япония. Изобличавайки безогледността на империалистическите сили ратуващи за военно надмощие, романът звучи изключително съвременно.

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Сейичи Моримура. Контейнери на смъртта. Първо издание. Рецензент Благой Киров. Консултант Силвия Попова. Превел от руски Иван Бояджиев. Редактор Димитър Нейчев. Художник Веселин Павлов. Художествен редактор Александър Хачатурян. Технически редактор Ронка Кръстанова. Коректор Мила Томанова.

 

(c) Сейичи Моримура, 1981

Моримура, С. Контейнери Смерти

Роман. Пер. с японского.

Предисловие: В. Цветкова, М., Прогресс, 1984.

Иван Бояджиев, превод c/o Jusautor, Sofia, 1987