Стивън Кинг
То

(Книга първа)

В този роман Стивън Кинг надминава самия себе си!

Градчето Дери е настръхнало.

Ужас броди по улиците.

 

Те са шестима — като деца са минали през мрак, страх и болка, за да унищожат чудовището.

Сега — след двадесет и пет години срещу тях пак ще се изправи с цялата си страховита мощ онова, което няма друго название освен

ТО

Кой би повярвал, че кошмарът е дело на свръхестествено същество?

И дори да повярва… кой би могъл да се пребори с демона от каналите под Дери.

5,7 То
It,


Издание:

Стивън Кинг. То. Книга първа

 

Първа публикация за България

Издателска къща „Плеяда 7“, София, 1992

Превод от английски: Любомир Николов, 1992

Художник: Петър Станимиров, 1992

Страници: 759. Цена: 35.00 лв.

Предпечатна подготовка ИК „Плеяда 7“

Печат: „Полипринт“, Враца

ISBN: 954-409-084-3

 

First published in the USA

by Viking in 1986

© 1986 by Stephen King