(c) Kurt Vonnegut, 1987

(c) Веселин Лаптев, преводач, 1993

(c) Росица Крамен, художник, 1993

(c) Издателство „Весела Люцканова“, 1993

Kurt Vonnegut, Bluebeard

Кърт Вонегът, Синята брада

Американска, първо издание

Редактор Вихра МАНОВА

Художник Росица КРАМЕН

Печатни коли 16. Формат 84х108/32. Цена 2500 лв. Тираж: 7 500 бр. Страници: 256.

ДФ „Абагар“ — В. Търново