„В нито една галактика такава струна няма, способна звук по-добър да издаде от звуците в песента на човешката Душа!“

Анастасия

Доколко даденото изказване съответства на действителността, могат да ви подскажат само вашите усещания, уважаеми читатели.

Съществува ли в литературата по-жив образ на Бога, отколкото описания в тази книга, ще съдите вие, уважаеми читатели.

5,8 Сътворение
Сотворение,


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ЗВЪНТЯЩИТЕ КЕДРИ НА РУСИЯ: КН. 4. СЪТВОРЕНИЕ. 2003. Изд. Аливго, София. Превод: [от рус.] Зоя ПЕТРОВА-ТИМОВА [Сътворение, Владимир МЕГРЕ]. Формат: 20 см. Страници: 243. ISBN: 954-8454-01-7.