Авторът на този роман е сред класиците на научнофантастичния жанр. Творбата поставя началото на цяла серия произведения, посветени на темата за „свръхсъзданието“. В центъра й е идеята за хомо гещалт — сложна личност, създадена от няколко души с телепатични способности, нова крачка в психическата еволюция на човека. Проблемът, който занимава писателя, е доколко тази нова, могъща личност е приспособима и може да бъде полезна на обществото. Той го разрешава с присъщото му остро социално чувство и оригинално фантастично мислене.


Издание:

Теодор Стърджън. Повече от човешки

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

Библиотека „Галактика“, №76

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от английски: Искра Иванова

Рецензент: Огняна Иванова

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

Американска, I издание

Дадена за набор на 16.VI.1986 г. Подписана за печатна 13.X.1986 г.

Излязла от печат месец ноември 1986 г. Формат 32/70×100 Изд. №1997

Печ. коли 19. Изд. коли 12,30. УИК 11,44. Цена 1,50 лв.

Страници: 304. ЕКП 95366 5637–257–86

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч-820/73/-31

© Агоп Мелконян, предговор, 1986

© Искра Иванова, преводач, 1986

© Текла Алексиева, художник, 1986

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

c/o Jusautor, Sofia

 

© Theodore Sturgeon, 1953

More Than Human

Ballantine Books, 1976