Англия, 70-години на 20 век.

Нов радиотелескоп, проектиран от младите учени Джон Флеминг и Денис Бриджър, под ръководството на професор Ренйхар, е издигнат в Болдършо Фел. Непосредствено преди официалното му откриване, телескопът улавя сигнал от далечната галактика Андромеда. Изследвайки сигнала, Флеминг разбира, че това е информация, която съдържа проект и данни за създаването на сложна изчислителна машина. Британското правителство разрешава строежа на този свръхкомпютър във военната база Торнес в Шотландия. Към екипа в Торнес се включва и биолога Маделин Доней, която получава от машината всички необходими данни за създаването на жива клетка. Създавайки живо създание по инструкциите на машината, Флеминг започва силно да се съмнява в целите, с които е изпратен космическия сигнал от Андромеда.

5,1 Андромеда
A for Andromeda,


Източник: http://www.bezmonitor.com (през http://sfbg.us)

 

Редактор Иванка Савова

Консултант н.с. Инж. Пенчо Христов

Технически редактор Ирина Йовчева

Коректор Диана Петкова

Художник Ангел Домусчиев

Художник-редактор Веселин Христов

Английска, I издание

ЕКП 07/9536626331/5637-240-88

Издателски N 2651

Формат 84×108/32

Печатни коли 13,50

Издателски коли 11,34

Условно издателски коли 12,22

Дадена за набор на 23.XII.1987 г.

Излязла от печат на 30.07.1988 г.

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив

Печатница „Балкан“ — София

Цена: 2,10 лв.