Сергей Павлов е виден представител на сибирската вълна в съветската фантастика. Автор е на шест научнофантастични творби, член на Съюза на съветските писатели, по професия инженер-геофизик.

„Лунна дъга“ е оригинална трактовка на една предпочитана в съвременната фантастика тема — за странната логика на Извънземното, на Космоса в нейното драматично несъответствие с еднолинейната земна логика.

Вторият роман от дилогията е включен в библиотека „Галактика“ — 86.


Издание:

Сергей Павлов. Лунна дъга

Роман — дилогия

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1985

Библиотека „Галактика“, №68

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Людмила Стоянова

Преведе от руски: Анастасия Цонева

Редактор: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Ани Иванова

Руска — съветска, I издание

Дадена за набор на 27.IV.1985 г. Подписана за печат на 22.VII.1985 г.

Излязла от печат месец август 1985 г. Формат 70×100/32 Изд. №1872

Печ. коли 25,50. Изд. коли 16,51. УИК 15,78. Цена 2 лв.

Страници: 408. ЕКП 95363 23531 5617–143–85

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

С — 31

© Анастасия Цонева, преводач, 1985

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1985

с/о Jusautor, Sofia

 

Павлов, С. И. „Лунная радуга“

© Издательство „Молодая гвардия“, 1978