5,4 Мотив с върба
The Willow Pattern,


Източник: Библиотеката на Александър Минковски

 

Издание:

МОТИВ С ВЪРБА. 1997. Изд. Труд, София. Серия Китайски загадки, №12. Роман. Превод: от англ. Мария Груева [The Willow Pattern / Robert van GULIK].

С ил. Формат: 20 см. Страници: 192. Цена: [Без сведение за цена]. ISBN: 954-528-056-5.