Преди години Чарлз Бордман предлага на Дик Мълър да осъществи своята мечта. Мълър става първия земен човек, установил контакт с извънземна цивилизация. Но заедно със славата той се връща от далечната планета Бета Хидри IV в странно състояние, което го прави непоносим за хората. Отблъснат от всички, дълбоко огорчен, Дик Мълър напуска Земята и от девет години живее в дълбоко уединение в загадъчния древен лабиринт на планетата Лемнос.

Но ето че земляните отново имат нужда от него. Експедиция начело с Чарлз Бордман и младия Нед Роулинс влиза в лабиринта с една единствена цел — да подмами Мълър в света, от който е избягал.

5,2 Човекът в лабиринта
The Man In The Maze,

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Робърт Силвърбърг. Човекът в лабиринта

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1998

Библиотека „Галактика“, №121

Преведе от английски: Тинко Трифонов

Редактор: Жана Кръстева

Художник: Петьо Маринов

Американска, първо издание

Излязла от печат юни 1998

Формат 70/100/32. Изд. №2453

Печатни коли 15. Цена 3000 лв.

ISBN — 954–418–091–5

Издателска къща „Галактика“

 

© Тинко Трифонов, преводач, 1998

© Петьо Маринов, рисунка на корицата, 1998

© ИК „Галактика“, 1998

 

Robert Silverberg. The Man In The Maze

Copyright © 1969 by Robert Silverberg

Copyright © 1969 by Adberg, Ltd.