Уилям Мандела е само един обикновен войник, който отива там, където го изпратят. Спуска се в черни дупки и пропада в други пространства, където води сражения с враговете на човечеството — тауранците. През 2003 г.сл.р.Хр. той е редник, през 2020 — сержант, през 2380 — лейтенант, а в 2458 е вече майор. Губи крайници, получава нови в замяна и пак се връща на фронта. Междувременно, докато траят колапсаровите скокове, на Земята неусетно изминават десетки и дори стотици години. Когато си идва той открива че земните жители до един са станали… хомосексуалисти. Други поколения, други нрави… В един прекрасен ден го привикват, за да му съобщят, че войната е била всъщност недоразумение, което трябва да бъде забравено.

5,5 Вечната война
The Forever War,


Източник: Библиотеката на Александър Минковски

 

Издание:

ВЕЧНАТА ВОЙНА. 1994. Изд. Офир, Бургас. Библиотека Фантастика, No.3: Войните на бъдещето. Роман. Превод: [от англ.] Тинко ТРИФОНОВ [The Forever War / Joe HALDEMAN]. Печат: Полипринт, Враца. Страници: 295. Формат: 54/84/16. Цена: 75.00 лв. ISBN: 954-8811-01-4.