Николай Бердяев
Смисълът на историята (Опит за философия на човешката съдба)

В основата на тази книга лежат световноизвестните лекции на Бердяев, изнесени в Свободната академия за духовна култура през зимата на 1919–1920 г. Те са последната искрица на свободната мисъл и дух в следреволюционна Русия, но и до днес осветяват пътя на човешката духовност през пустинята на меркантилната технологична цивилизация.

Към органичната цялост на книгата самият Бердяев прибавя и статията си „Воля за живот и воля за култура“ (1922), която е твърде съществена за разбирането на неговата философия на историята.

Съдържание

Смисълът на историята 5

Смысл истории,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Информация

Издание:

Автор: Николай Бердяев

Заглавие: Смисълът на историята

Преводач: Иван Цветков

Година на превод: 1994

Език, от който е преведено: руски

Издание: първо

Издател: Издателска къща „Христо Ботев“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1994

Печатница: ДФ „Балканпрес“, София

Редактор: Цветан Старейшински

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Художник: Петър Добрев

Коректор: Здравка Здравкова

ISBN: 954-445-142-0

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/15593

История

  1. — Добавяне

Библиоман