В новата си книга Ради Царев разказва за най-големия хищник в нашите гори и планини — кафявата мечка. Много увлекателно, живо, на лек и достъпен език с художествено обрисувани картини той ни запознава с живота на Белязания от раждането до неговата смърт след 25 години. Това е един грамаден мечок с бяло петно на предната дясна лапа. Досегът му с дивите пчели, уловът на риба, различните случаи с хората, които той среща, набезите на животното в селата са интересни за всеки читател. Привлекателна е цялата природа, която заобикаля този неин див обитател. Като описва срещите му с различни горски животни, авторът ни запознава с живота и нравите на лисиците, вълците, сърните, елените, дивите свине, дивите пчели и др.


Издание:

Автор: Ради Царев

Заглавие: Меча бърлога

Издание: първо

Издател: Държавно издателство „Земиздат“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1988

Тип: роман

Националност: българска

Печатница: ДП „Димитър Благоев“, София

Излязла от печат: 29.VI.1988 г.

Главен редактор: Емил Кръстев

Редактор: Вихра Рускова

Редактор на издателството: Вилиана Семерджиева

Художествен редактор: Петър Кръстев

Технически редактор: Анна Михова

Рецензент: Райна Антова Кутова

Художник: Текла Алексиева

Художник на илюстрациите: Тончо Тончев

Коректор: Виолета Ценова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4888