Като всички герои на Маргьорит Юрсенар, и Алексий се взира в себе си, за да вникне по-дълбоко в света и разгадае по-добре тайните на собствената си личност.

Опитва се да излезе от заплетеното и трудно положение с проваления си брак. Целият разказ е писмо, в което прави жена си свидетел на напразната борба, която е водил с естествените си наклонности и истинското си призвание, разказ, който засяга най-чувствителните струни на човешката душа.

 

Алексий е първият роман на Маргьорит Юрсенар, който разкрива огромния й писателски талант.

4,5 Алексий или трактат за безплодната борба
Alexis ou le Traité du vain combat,

Cet ouvrage dans le cadre du programme de participation à la publication VITOCHA, bénéficie du soutien du Ministère Français des Affaires Etrangères, de lAmbassade de France en Bulgarie et de llnstitut Français.

Това издание, публикувано в рамките на програмата за участие в книгоиздаването „ВИТОША“, се ползва от подкрепата на Министерството на външните работи на Франция, на Френското посолство в България и на Френския културен институт.

Ouvrage publié avec l’aide du Ministère Français chargé de la Culture — Centre national du livre

Изданието е публикувано с помощта на Министерството на културата на Франция — Национален център за книгата.


Издание:

Автор: Маргьорит Юрсенар

Заглавие: Алексий или трактат за напразната борба

Преводач: Мария Георгиева

Година на превод: 2006

Език, от който е преведено: френски

Издание: първо

Издател: „Пулсио“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2006

Тип: роман (не е указано)

Националност: френска

Печатница: Скала

Редактор: Валентина Бояджиева

Художник: Здравко Денев

Коректор: Донка Дончева

ISBN: 954-9490-08-4; 978-954-9490-08-4

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/13888