Читателски оценки

(за „Снѣжниятъ човѣкъ и врабчето “ от Светослав Минков)

Дата Потребител Оценка