Читателски оценки

(за „Златната къщичка “ от Константин Константинов)

Дата Потребител Оценка