Читателски оценки

(за „Съкровището е наблизо “ от Ричард Макена)

Дата Потребител Оценка