Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Документалистика
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 13 гласа)
Сканиране и разпознаване
drkiko
Корекция
zara new (2011 г.)
Допълнителна корекция и форматиране
trooper (2011 г.)

Издание:

Никола Николов. Тайните протоколи

София, 2003 г.

ISBN: 954783009Х


Някои цитати от книгите на Талмуда

Не общувайте

с неевреи —

те проливат кръв.

Abhodah Zarah (22, a)

Не общувайте

с християни —

те проливат кръв.

Iore Dea (153, 2)

Християните

са предопределени

да убиват евреи.

Orach Chaiim (20, 2)

Християните

са мръсни,

защото ядат

мръсна храна.

Schabbath (145 b)

Християните

имат сексуални

сношения с животни.

Abhodah Zarah (15 b)

Евреите

се наричат хора,

християните

не са хора.

Kerithuth (6 b, p. 48)

Християните

са идолопоклонници,

не общувайте с тях.

Nilkhoth Maakhaloth

Християните

са мръсни, защото не

са от Синайската планина.

Abhodah Zarah (22 b)

Невинен си в убийство,

ако намерението ти е

да убиеш християнин.

Makkoth (7 b)

Към християнина

бъди състрадателен

не повече отколкото

към болна свиня.

Orach Chaiim (57, 6 a)

Християните

са идолопоклонници

и са подобни

на крави и магарета.

Zohar II (64 b)

Чиста еврейска жена,

ако се сношава

с християнин, се

омърсява.

Iore Dea (198, 48)

Брак

между християни и

евреи

е невалиден.

Eben Haezar (44, 8)

Всяка нееврейска душа

идва от смъртта

и е сянка на смъртта.

Emek Hammeleech (23 b)

Раждаемостта

на християните

трябва да се намали

осезателно.

Zohar (II, 64 b)

Умрелия християнин

може да замениш така,

както заменяш крава

или магаре.

Iore Dea (337, 1)

Стойте

физически далече

от църкви.

Iore Dea (142, 10)

Забранено е

да се продават

на християните

еврейски религиозни

предмети.

Abhodah Zarah (14 b)

Не слушайте

християнска и нееврейска

църковна музика

и не гледайте техните идоли.

Iore Dea (142, 15)

Забранено е да

празнувате

християнските

Коледа и Великден.

Hilkoth Akum (IX)

Талмудистите са

съгласни християнските

книги да бъдат изгаряни.

Schabbath (116 a)

Словото на неевреина

не е с божествен произход.

Zohar (1, 46 b, 47 a)

Нееврейските души

отиват направо в ада.

Rosch Haschanach (17 a)

Всеки евреин е добър,

независимо от греховете

и прегрешенията, които прави.

Chagigah (15 b)

Евреите притежават

достойнство,

което и ангелите

не могат да споделят.

Chullin (91 b)

Да удариш евреин

е все едно да удариш

шамар на Бога.

Sanhedrin (58 b)

Евреи не трябва

да бъдат съдени

от християнски съдии

и по нееврейски закони.

Choschen (26 1)

Срещу евреин

не може да свидетелства

християнин или слуга.

Choschen Ham (34, 19)

Не пий мляко от крава,

доена от християнин.

Abhodah Zarah (35 b)

Вино, пипнато

от християнин,

трябва да бъде изхвърлено.

Abhodah Zarah (72 b)

Избягвайте предмети,

използвани от християни

в тяхното Богопоклонение.

Iore Dea (139, 1)

Не продавайте

на християните вода,

която ще използват

за кръщение.

Iore Dea (151, 1)

Търгувайте с християни,

за да им вземете парите.

Abhodah Zarah (2 a T)

Не правете търговия

с християни

на техен празничен ден.

Abhodah Zarah (2 a, 1)

Правете търговия

с християни,

само ако те са

безверници — атеисти.

Hilkoth Akum (IX, 2)

Пазете се

от християнска

бавачка,

тя ще насочи децата ви към ерес.

Iore Dea (153,1 H)

Избягвайте

християнски лекари,

дори и като съседи.

Iore Dea (III, 1)

Избягвайте

християнски бръснари.

Iore Dea (156, 1)

Избягвайте

християнска акушерка —

тя е опасна.

Abhodah Zarah (26 a)

Тези, които правят

добро на християнин,

никога не възкръсват

след смъртта.

Zohar (1, 25 b)

Не е позволено

да правите хвалебствия

на християните,

за да не ги издигате

към славата.

Iore Dea (151, 14)

Да правите подарък

на християните е забранено,

защото те насърчават

приятелството.

Iore Dea (151, 11)

Изгнание за този евреин,

който продаде земя

на християнин.

Iore Dea (335, 43)

Забранено е

да учите християните

на търговия.

Iore Dea (154, 2)

Всяка

християнска собственост

принадлежи на този

евреин, който пръв

предяви претенции.

Babha Bathra (54, b)

Задръж всичко това,

което християнин

надплати, когато сгреши.

Choschen Ham (183, 7)

Позволено е

да измамиш християнин.

Babha Kama (113 b)

Евреите трябва

да си разделят това,

което надвземат

от християните.

Choschen Ham (183, 7)

Лихварството

на християните

може да се практикува

при всички случаи.

Iore Dea (159, 1)

Евреин може да лъже

и да наруши клетвата си,

щом като трябва да се

осъди християнин.

Babha Kama (113 a)

Името на Бога

не се осквернява,

когато лъжете християнин.

Babha Kama (113 b)

Евреин може

да лъжесвидетелства

с чиста съвест.

Kallah (1 b, p. 18)

Евреин може

да даде лъжлива клетва,

използвайки хитрина

или двусмислието на думите.

Schabbouth Hag (6 d)

Евреите винаги

трябва да се опитват

да измамят християнина.

Zohar (1, 160 a)

Не спасявай християни,

когато са

в смъртна опасност.

Hilkhoth Akum (X, 1)

Не предотвратявай

смъртта на този,

който не вярва в Тората.

Choschen Ham (425, 5)

Един шпионин

може да бъде убит

преди да е доказано, че

е, дори преди да се е

признал за такъв.

Choschen Ham (386, 10)

Изменниците де се

хвърлят в кладенец,

а не да се спасяват.

Abhodah Zarah (26 b)

Убийте тези, които

дават израилски пари

на християните.

Choschen Ham (388, 15)

Покръстените евреи

трябва да получат

смъртно наказание.

Hilkhoth Akum (X, 2)

Убийте ренегатите,

тези които приемат

християнските ритуали.

Iore Dea (158, 2)

Християните и другите

отричат

Законите на Тората.

Hilkhothtesch

Тези, които не вярват

в Тората,

трябва да бъдат убити.

Choschen Ham (425, 5)

Християните трябва

да бъдат унищожени,

тъй като

са идолопоклонници.

Zohar (I, 25 a)

Всички съдействайте

за убийството

на един изменник.

Choschen Ham (338, 16)

Не са необходими

молитви, когато

обезглавите някого

в деня на Шабат.

Pesachim (49, b)

Не щадете

християните

и не правете съглашения с тях.

Hilkhoth Akum (X, 2)

Или ги отвърнете

от тяхната вяра,

или ги убийте.

Hilkhoth Akum (338, 16)

Изтреблението

на християните

е необходима жертва.

Zohar (II, 43 a)

Да пролееш кръвта

на неблагочестив

е жертвоприношение на Бога.

Ialkut Simoni (245 c)

Високопоставено място

в Рая е отредено

за тези, които убиват

идолопоклонници.

Zohar (L, 38 b, 39 a)

Дори и най-добрият

от гоите[1] трябва да бъде убит.

Abhodah Zarah (26 b) T

Тези, които

любопитствуват

да разберат еврейските

закони, да получат

смъртно наказание.

Sanhedrin (59 a)

Ако евреин убие

християнин, той не

извършва никакъв грях.

Sepher Or Israel (177 b)

Когато Рим бъде разрушен,

Израел ще бъде спасен.

Obadiam

Бележки

[1] гоя — всеки неевреин — б.а.