Попълване на липсваща информация

Ако имате информация за годината на написване или първа публикация на „От гледище на лекар аз твърдя…“ от Борис Младенов-Young, можете да я съобщите чрез следния формуляр.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.