Приказки и басни от цял свят

(издателска поредица)