Търсене на „Никола“

Личности

Произведения

Книги

Мъчение на Никола Нови Софийски
Житие и живот, повест и сказание за светия и славен Христов мъченик Никола Нови, пострадал в славния град Сардикийски, наречен Средец, и за мъчението му чрез предателство

Авторски серии

Издателски поредици

Библиоман