Описание на формата SFB

SFB е форматът, който Моята библиотека използва за вътрешно представяне и съхраняване на текстовото съдържание на произведенията. Прочетете статията Защо SFB?, за да се запознаете с принципите, залегнали в основата на този формат.

За начална ориентация вижте видеоурока на Иван Ванков (gatakka).

Имайте предвид, че форматът SFB описва структурата на художественото произведение, а не начина, по който се форматира и извежда. В пясъчника можете да си правите експерименти и да видите по какъв начин се форматират текстовете в Моята библиотека.

Обща информация

Текстът се форматира по правилото „един параграф от произведението се представя в един ред от SFB-файла“. Всеки ред с текст трябва да започва с табулатор.

Форматиращите елементи (маркерите) са три вида — блокови, едноредови и параграфни.

Блокови маркери

Ограждат част от текст с X> (отварящ маркер) и X$ (затварящ маркер), където X е кодът на маркера. Трябва да са сами на ред; без табулатор преди маркера и без текст след него. Кодовете на всички маркери са на латиница. Такива маркери са:

Едноредови маркери

Разполагат се в началото на реда, преди табулатора, и оказват влияние само върху този ред. Такива маркери са:

Параграфни маркери

Ограждат част от реда с {x} (отварящ маркер) и {/x} (затварящ маркер), където x е кодът на маркера. Всички кодове са на латиница. Такива маркери са:

Други елементи