За повече информация на тема „Лични финанси“ — kadebg.com

 

 

Издание:

Рая Христова, kadebg.com

 

Корица: Ивелина Кирилова, sneizy.com

Технически редакции: Петър Енчев

 

Декември 2011 — версия 1

Юни 2012 — версия 2 (настояща)

 

Всички права запазени.