Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

И изгрява слънце (Фиеста) — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
И изгрява слънце (Фиеста)
Ърнест Хемингуей
1980
Проверено. (NomaD)
За корекция

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
11.06.2013 vasko_dikov Е-поща
Дооправих посочените пропуски: смесици между букви и цифри; думи със смесена кирилица и латиница; разделени с тирета думи; чисто правописни грешки; запетайки вместо точки в край на изречения; интервали около табулатори; табулатори в самия текст; водещи и опашни интервали; информационната част; послеслов; и други. Кодиране UTF-8. Във формат SFB. Проверка с IDI spell checker 2.49.4. Файл
100%