Към критика на политическата икономия на знака — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Към критика на политическата икономия на знака
Жан Бодрияр
ИК „КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ“
1996
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.