Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Re: Някой като теб — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Re: Някой като теб
Мег Кабът
Intense
2003
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.