На ръба на нормалното — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Качените файлове ще бъдат налични след 01.01.2020.
На ръба на нормалното
Карла Нортън
Сиела
2014
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.