Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Дългият път към една малка ядосана планета — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Качените файлове ще бъдат налични след 01.01.2022.
Дългият път към една малка ядосана планета
Беки Чеймбърс
Артлайн Студиос
2016
Тъй като при проверката в констатирах проблемен в правописно отношение текст, предавам файла за пълен прочит на Сър Айвънхоу. (NomaD)
За корекция

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
11.09.2017 NomaD Е-поща
В резултат от проверката извърших някои промени в SFB-форматирането, както и множество езикови корекции. Добре ,че разполагам със самата книга за сверяване.
99%