Ритуалът — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Качените файлове ще бъдат налични след 01.01.2050.
Ритуалът
Радко Пенев
Сиела
2016
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.