Доктор Стъклен — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Качените файлове ще бъдат налични след 01.01.2020.
Доктор Стъклен
Томас Бренан
Артлайн Студиос
2014
При проверката установих десетки грешки. Текстът се нуждае от пълен прочит. Връщам записа на етап „За корекция“. (NomaD)
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.