Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Светът на а̀кото — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Качените файлове ще бъдат налични след 01.01.2021.
Светът на а̀кото
Тери Пратчет
Архонт — В ООД
2015
За корекция

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
10.11.2017 maskara Е-поща
вземам
0%