Лечебно дишане — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Лечебно дишане
Мустафа Картал
Сиела
2012
19.06.2017 г. Връща се за повторно цялостно изчитане. 1.Правописни грешки, главни букви по средата на изречение, смесване на кирилица и латиница. (файлът видно дори не е проверяван със спелчекер) 2.Сюжетните разделители явно са слагани на принципа „тука има — тука нема“ — или липсват, или са с по един ред, или с по два.. 3.Липсва половината инфочаст. Ето и част от грешките: въглеродниядиоксид — въглеродния диоксид гръбначно-мозъчната гръбначномозъчната концентрирайе — концентрирайте обикновенно — обикновено практиктикуват — практикуват сексиски — сексистки човешкото тялото — човешкото тяло реалното съществуването — реалното съществуване пълния капацитета на белите — пълния капацитет на белите продължи за изкачваш — продължи да изкачваш стойността на pH е от 1 до са киселинна — стойността на pH е от 1 до 7 са киселинна По врете — По време способ да оздравяване — способ за оздравяване прибягва да оперативно — прибягва до оперативно нагоре надолу — нагоре-надолу Със всяко — С всяко време и и се отнесете — време и се отнесете на белите дробове и и какво е — на белите дробове и какво е химиои — химио- и не винаги — невинаги в следствие — вследствие изгрев слънце — изгрев-слънце киселинноста — киселинността двойнствени — двойствени За се научите да — За да се научите да СХСR4, ХIII, ХIV, ХVII — смесване на кирилица и латиница може да се Започнат дихателни — може да се започнат дихателни Epsilon
За корекция

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
07.09.2017 NMereva Е-поща
Започвам корекция
0%