Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Английски пасажери — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Качените файлове ще бъдат налични след 01.01.2019.
Английски пасажери
Матю Нийл
Сиела
2013
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.