Междучасията на Малкия Николà — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Междучасията на Малкия Николà
Рьоне Госини
Колибри
2011
Новото издание на Колибри — с илюстрации (Съжалявам, моя грешка: има две снимки на авторите във всяка книга за Малкия Никола, които са в този архив — https://mega.nz/#!ftBAwSSQ!GRSyOFhaMWQK5we26JmR3pC3qyOY1QI2PHgWCLDkqnE)
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.