Пътуванията на Джеймс Кук около света. Корабни дневници — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Пътуванията на Джеймс Кук около света. Корабни дневници
Джеймс Кук
Държавно издателство
1970
  или  
(макс. 32 MiB)

или

  MiB

На тази страница може да променяте данните за произведението. Най-често ще се налага да обновявате етапа, на който се намира подготовката. Възможно е да посочите напредъка на подготовката и чрез процент, в случай че операциите сканиране, разпознаване и коригиране се извършват едновременно.

Ако подготовката на произведението е замразена, това може да се посочи, като се отметне полето „Подготовката е спряна за известно време“.