Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

За скръбта и разума — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
За скръбта и разума
Йосиф Бродски
Факел експрес
2003
За корекция
(макс. 32 MiB)

или

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
08.10.2017 Йонико Е-поща
Аз!
0%