Съчинения в шест тома — Том 5 — Записки на ловеца — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Съчинения в шест тома — Том 5 — Записки на ловеца
Иван Тургенев
Народна Култура
1982
Окончателен epub.
За корекция

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
07.08.2017 smarko Е-поща
Качвам и epub файл, направен с Sigil — последна редакция
Остава само да се прегледа, преобразува в SFB и качи.
Файл
100%