Конан воинът — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Конан воинът
Робърт Хауърд
Бард
1997
Проверена. (NomaD)
За корекция

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
09.07.2017 WizardBGR Е-поща
OCR, проверка на спелчека, с проверителя на Мандор и с конвертора. Номер в Библиоман — 1229 Файл
100%