Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Човек на име Уве — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Човек на име Уве
Фредрик Бакман
Сиела
0
За корекция
(макс. 32 MiB)

или

Коригиране

Следните потребители обработват текста:
Дата Потребител Коментар Файл Напредък
04.12.2015 danvan Е-поща
Готово, за SFB e Файл
100%