• 26.03.2019, 04:47 · zelenkroki · [rules.md] Изключението за авторите, изпратили свои текстове и фен-преводите.
  • 30.01.2017, 19:25 · Борислав · [rules.md] обновяване на правилото за новите книги
  • 14.11.2016, 09:40 · www-data · content changes
  • 01.11.2016, 22:46 · petrovich · [rules.md]
  • 26.09.2015, 19:31 · haripetrov · [rules.md] Поправка на неточност при описанието на правилото за електронни книги
  • 26.09.2015, 12:05 · haripetrov · [rules.md] Добавяне на обяснение за електронните книги
  • 09.01.2015, 20:21 · haripetrov · [rules.md] Обновяване на правилото за добяване на книги спрямо новата година
  • 13.04.2014, 22:14 · Борислав · [rules] Пренос от старото уики