Читателски оценки

(за „Къкринското ханче “ от Стефан Фурнаджиев)

Дата Потребител Оценка