Читателски оценки

(за „Ще дойде вятърът… “ от Стефан Фурнаджиев)

Дата Потребител Оценка