Читателски оценки

(за „На бай Мильо “ от Стефан Фурнаджиев)

Дата Потребител Оценка