Читателски оценки

(за „Мъката сече копрали… “ от Стефан Фурнаджиев)

Дата Потребител Оценка