Читателски оценки

(за „Безногият обущар… “ от Стефан Фурнаджиев)

Дата Потребител Оценка