Читателски оценки

(за „От пиянство получих… “ от Стефан Фурнаджиев)

Дата Потребител Оценка